Tromsø Jernbanestasjon sommarn 2020. Foto: Svein-Ivar Pedersen

Booking

Hvis du har løst å ha oss på besøk så e det enklast å heilt enkelt ringe til den av oss som ikke e folkesky, han Per-Steinar. Han når du på tlf 40040404, på epost booking@svisketrio.no eller gjønna skjemaet her under.

Godt å vite for dæ som booke 

– Vi tar ikke stor plass. Vi kan knø oss inn på scena fra ca 4 x 2 meter.
Vi har med oss eget lydanlegg. Bose L1 dekke de fleste pøbba, naust og bedehus. Hvis dokker allerede har anlegg så kommer vi med egen digitalmixer.
– Hvess det mangle midnattssol der dokker vil ha oss så har vi eget scenelys.
– Vi kommer med egne fillerye, kavvla, tråldøre og feskeballboksa.